Kiinnostavaa sisältöä kotisivulle

Millaista on hyvä sisältö?

Hyvä verkkosivujen sisältö on informatiivista, ajantasaista ja helposti ymmärrettävää. Ulkopuolinen henkilö voi joskus ilmaista asiat selkokielisemmin kuin palvelun keksijä tai yrityksen perustaja. Tärkeintä on viestiä uskottavasti. Rehellisyys voittaa ylisanat, asiantuntijuus peittoaa mainospuheet.

Sisältöstrategia

Sisältöstrategiassa määritellään yrityksen tavoitteiden saavuttamisen kannalta tärkeät asiakkaat ja heidän tiedon tarpeensa. Sen jälkeen yritys pyrkii vastaamaan niihin ja kaikki suunnitellaan, tuotetaan ja hallinnoidaan haluttujen kohderyhmien näkökulmasta.  Sisällön tuottamista kutsutaan myös sisältömarkkinoinniksi.

Sisällön tuottaminen palveluna

Sisällön tuottaminen

Verkkosivun sisältönä voi olla tekstiä, kuvia, videoita tai animaatioita. Sisältöön kannattaa panostaa ja miettiä se kohderyhmän mukaisesti. Kun yrityksen kotisivulle tulee uutta sisältöä säännöllisesti, se lisää sivujen kiinnostavuutta asiakkaillesi ja parantaa näkyvyyttä hakukoneissa. Kuvilla, symboleilla tai videoilla voidaan korvata tekstejä ja tavoittaa enemmän kävijöitä kuin pelkillä kirjoituksilla. Myös otsikoiden merkitys on korostunut. Jos otsikko vastaa asiakkaan tiedon tarvetta, niin hän on kiinnostunut lukemaan myös pidemmän kuvauksesi.

Tilaa sisältöpäällikkö

Meiltä saat päivittäistä, viikottaista, tai kuukausittaista apua sisällöntuotantoon ja sisällön päivittämiseen. Kartoitetaan tarpeesi, ja katsotaan miten voimme auttaa. Mietitään yhdessä mitä tietoa asiakkaasi tarvitsevat ja miten he sen löytäisivät helpoimmin. Valitaan sen jälkeen tarkoitukseen parhaiten sopiva esitysmuoto ja me huolehdimme lopusta: sisällön tuottamisesta, esilletuomisesta ja sen mahdollisimman helposta löytymisestä. Sinä voit keskittyä myynnin toteuttamiseen.

Sosiaalisen median hallinta

Esilläolo somessa

Somen avulla aktivoit asiakkaitasi, kuuntelet heitä ja löydät uusia. Jokaisella yrityksellä saa olla oma lähestymistapansa. Blogikirjoituksissa on mahdollista kertoa yrityksen toiminnasta tuttavallisemmin ja pureutua lähemmin asiakkaan ongelmanratkaisuun. Linkedin tukee B2B-markkinointia ja Facebook sopii tiiviimpään yhteydenpitoon kuluttaja-asiakkaiden kanssa. Jos yrityksellä on kuvauksellisia tuotteita tai palveluja, niiden tunnettavuutta pystyy kasvattamaan Instagramin ja Pinterestin avulla. Näkyvyyden saaminen somessa ei vaadi suuria investointeja, mutta pitkäjänteisyyttä ja suunnitelmallisuutta tarvitaan, eikä omaperäisyydestäkään ole haittaa.

Osaatko somea?

Sosiaalisessa mediassa asiakkaan kynnys lähestyä yritystä on matalampi, niin myönteisissä asioissa kuin kielteisissäkin. Läsnäolo somessa vaatii ajankäyttöä ja panostuksia, mutta kanava on ilmainen. Suuren osan some-päivityksistä pystyy suunnittelemaan etukäteen. Facebook-päivityksiä saa ajastettua ja kuvia etsittyä varastoon. Blogitekstejä voi olla odottamassa ja ulkopuolista apua saa pyytää kirjoituksen editointiin tai tuottamiseeen. Me saamme sosiaalisen median linkit ja tapahtumasi näkymään verkkosivuillasi. Autamme myös sisällön suunnittelussa, toteuttamisessa ja päivittämisessä. Ulkoista somen sisältöhuolesi meille!

Kiinnostaako sisällön hankkiminen?